Home » Metal albums » » Folk » » Utopia

Bookmarks - «Utopia» (2020)


Group name:
Album Rating:
  • +3
Release Name:
Utopia

Tracklist
01. Il volo eterno (06:25)
02. Tra leggende e realt? (04:30)
03. Ophelia (05:57)
04. Mondi paralleli (07:19)
05. Da qui non si passer? (04:26)
06. Anacrusis (00:45)
07. Utopia (08:19)
08. Armonie (04:27)  • Return